Theses 

The Effects of Product Placement on Consumer Behavior (Důsledky product placementu na chování spotřebitele) – Mgr. Steven Van Wichelen

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Steven Van Wichelen

Disertační práce

The Effects of Product Placement on Consumer Behavior (Důsledky product placementu na chování spotřebitele)

The Effects of Product Placement on Consumer Behavior

Anotace: Práce se zaměřuje na kognitivní, afektivní a konativní reakce spotřebitelů na pro-duct placement. Zkoumá, jak pozornost, vybavení si značky, postoje, osobnost značky, preference produktu a nákupní záměr jsou ovlivněny prostřednictvím různých typů produkt placementu. Ke sběru primárních dat bylo využito dotazní-kové šetření (n = 164), eyetrackingový výzkum (n = 80), hloubkové rozhovory se 2 skupinami účastníků experimentů s různými podněty (n = 80) a hloubkové roz-hovory s kontrolní skupinou (n = 55). Výsledky této práce hodnotí, které důsledky působení product placementu mohou firmy v praxi očekávat napříč různými pro-duktovými kategoriemi. Výsledky jsou srovnány se současnými teoretickými po-znatky a jsou formulována doporučení využitelné v praxi.

Abstract: The thesis focuses on the cognitive, affective and conative responses from consum-ers to product placement. It wishes to research how attention, brand recall, attitude, brand personality, product preference and purchase intention are influenced by dif-ferent types of product placement. In order to do so, it made use of a survey (n = 164), an eye tracking research (n = 80), an interview comparing 2 experiment groups with different stimuli (n = 80) and an interview comparing an experiment group to a control group (n = 55). The result of this work are aimed at evaluating which effects marketing practitioners can expect from product placement across dif-ferent product categories and comparing these findings with the theory and propose recommendations applicable in practice.

Klíčová slova: Product placement, Chování spotřebitele, branding

Keywords: Product placement, branding, consumer behavior

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.
  • Oponent: Ludmila Nagyová, prof. Ing., Ph.D., Jaroslav Světlík, prof. Ing., Janka Táborecká Petrovičová, externi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/54475 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/54475/posudek/oponent/48464 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/54475/posudek/oponent/48465 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/54475/posudek/oponent/48466 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:50, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz