Bc. Markéta Bartáková

Diplomová práce

Inflace, nezaměstnanost a Phillipsova křivka v ČR

Inflation, unemployment and Phillips Curve in Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem inflace a nezaměstnanosti v podmínkách České republiky za období let 1990 až 2012 a snaží se jejich vztah doložit známými tvary Phillipsovy křivky. Cílem této práce bude poukázat na závislost mezi inflací a nezaměstnaností a vysvětlit kroky centrální banky a vlády, které v jednotlivých letech následovaly. V této práci pracuji s hypotézami, že: • Vláda ČR se snaží …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of inflation and unemployment in the Czech Republic within the years 1990 to 2012 and tries to prove their cognation by the known shapes of Phillips curve. The objective of this diploma thesis is to point out the dependence between inflation and unemployment and explain individual steps of the Czech National bank and the government which followed in the years …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance