Bc. Lucie Pospíšilová

Diplomová práce

Metody řešení lineárních rovnic na základní škole

Methods of solving linear equations at primary school
Anotace:
Diplomová práce „Metody řešení lineárních rovnic na základní škole“ se převážně zabývá lineárními rovnicemi a metodami použitými k výpočtu slovních úloh, které jsou založeny právě na lineárních rovnicích. V první části se předložená práce zabývá zpracováním seznamu použité literatury, respektive příklady a teorií lineárních rovnic; dále potom zpracováním různých druhů literatury určených pro základní …více
Abstract:
Diploma thesis „Methods of solving linear equations at primary school “ deals mainly with linear equations and the methods used to find the solution of tasks that are based on these linear equations. In the first part of this thesis you can find the processing of the list of reference and examples and theories of linear equations, then by processing different types of literature intended for primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Irena Budínová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy