Barbora LAHOVSKÁ

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení u pacienta se sedavým zaměstnáním

Corrective exercises in a patient with sedentary job
Anotace:
Cíl práce: Cílem této práce je přispět k řešení problematiky fyzioterapie u kompenzačního cvičení u pacienta se sedavým zaměstnáním a to volbou vhodných fyzioterapeutických konceptů a metod. Metodika: Hlavní části mé bakalářské práci popisuji kazuistiku pacientky při sedavém zaměstnání. Před zahájením fyzioterapeutické intervence jsem provedla vstupní kineziologické vyšetření (vyšetření aspekcí, palpací …více
Abstract:
The goalof the thesis: The aim of this work is to contribute to the solution of the isme of physiotherapy in compensatory exercises for patiens with sedentary employment by choosing appropriate physiotherapeutic concepts and methods. Methodology: In the main part of the thesis I describe a case report the patient in a sedentary job. Before we started the physiotherapy intervention I had performed a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Kališko

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAHOVSKÁ, Barbora. Kompenzační cvičení u pacienta se sedavým zaměstnáním. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií