Bc. Barbora Janochová

Bakalářská práce

Využití netradičního náčiní v kompenzačních cvičení

The use of unconventional training tools in compensatory exercises
Anotace:
Práce pojednává o využití netradičního náčiní v kompenzačních cvičení u osob se sedavým zaměstnáním. V první části je charakterizováno kompenzační cvičení a představeno netradiční náčiní. V práci je zjišťováno, zda má toto cvičení vliv na držení těla u osob se sedavým způsobem života.
Abstract:
This thesis describes the use of unconvetional tools in compensatory exercises for people with sedentary jobs. In the first part there is described compensatory exercise and presented unconvetional tools. In thesis, it is determined whether this training has an effect on the posture of people with sedentary jobs.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu