Bc. Radek Slavětínský

Bachelor's thesis

Schémata symetrického šifrování

Schemes Symetric Cryptology
Abstract:
Bakalářská práce představuje metody šifrování a princip fungování moderních symetrických šifer. Zmiňuje pojem kryptologie a její vývoj, zejména ten, zabývající se kryptografií a vysvětluje terminologii kryptografického systému. Dále vybírá známé systémy symetrického šifrování a popisuje jejich vlastnosti. Základem pro dosažení cíle této práce je u těchto známých šifer analyzovat jejich parametry, popsat …more
Abstract:
Bachelor thesis introduces the encryption methods and principles of the modern symmetric ciphers. It points out the concept of cryptology and its development, particularly the part that is dealing with cryptography and explaining terminology of the cryptographic system. Additionally thesis selects well known systems of the symmetric encryption and describes their characteristics. Basis for achieving …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Information Technologies

Theses on a related topic