Bc. Radek Slavětínský

Bachelor's thesis

Schémata symetrického šifrování

Schemes Symetric Cryptology
Anotácia:
Bakalářská práce představuje metody šifrování a princip fungování moderních symetrických šifer. Zmiňuje pojem kryptologie a její vývoj, zejména ten, zabývající se kryptografií a vysvětluje terminologii kryptografického systému. Dále vybírá známé systémy symetrického šifrování a popisuje jejich vlastnosti. Základem pro dosažení cíle této práce je u těchto známých šifer analyzovat jejich parametry, popsat …viac
Abstract:
Bachelor thesis introduces the encryption methods and principles of the modern symmetric ciphers. It points out the concept of cryptology and its development, particularly the part that is dealing with cryptography and explaining terminology of the cryptographic system. Additionally thesis selects well known systems of the symmetric encryption and describes their characteristics. Basis for achieving …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Information Technologies

Práce na příbuzné téma