Vladimír Vranka

Diplomová práce

Návrh na změnu procesu výroby na provozovně Kaní Hora z ušlechtilé kamenické výroby na výrobu drceného kameniva

Proposal to change the manufacturing process of the establishment Kaní Hora from noble stone production to produce crushed stone
Anotace:
V předložené práci je zpracován návrh na změnu procesu výroby na provozovně Kaní hora z ušlechtilé kamenické výroby na výrobu drceného kameniva. V první části je stručný geografický, geologický, petrografický a hydrogeologický popis ložiska tmavé slezské žuly, popis současného stavu dobývání, dopravy a úpravy suroviny. V další části je zpracován návrh na změnu procesu výroby, parametry a popis navrhované …více
Abstract:
In the present work is the elaboration of a proposal to change the manufacturing process of the establishment of Kani hora stainless cutting production to the production of crushed rock. The first part is a brief geographical, geological, hydrogeological and petrographic description of the dark Silesian granite deposits, current state of mining, transport and presentation materials. The other part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Dalimil Šmerda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin