Ing. Mgr. Jan Karlíček

Bakalářská práce

Opoziční politické strany v Ruské federaci - Komunistická strana Ruské federace

Oppositionist Parties in the Russian Federation - Communist party of the Russian Federation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Komunistickou stranou Ruské federace a jejím postavením v rámci současné ruské politiky. Práce si klade za cíl zjistit, zda a jak se strana vyrovnala s proměnou Ruska v autoritativní režim, za jehož architekta je považován Vladimir Putin. Zkoumáno je tak období po jeho nástupu do prezidentského úřadu, přičemž na Komunistickou stranu Ruské federace je nahlíženo ze tří …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the Communist Party of Russian Federation and its role in present Russian politics. Thesis aims to provide a description and explanation of how the party changed itself in order to respond to the recently established authoritarian regime in Russia after Vladimir Putin came to power. Three analytical perspectives have been used: 1) party's organizational and electoral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Preclík, E.MA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií