Mgr. Vendula Joklíková

Diplomová práce

Der Roman "Brenntage" und seine tschechische Übersetzung von Radka Denemarková. Ein Vergleich

The novel "Brenntage" and its czech translation by Radka Denemarková. A comparative Analysis
Abstract:
This thesis deals with comparative analysis using two books, namely the German original of the 'Brenntage' by Michael Stavarič and its Czech translation by Radka Denemarková. The theoretical part focuses on the concept of creativity and on basic translation theories, including a short chapter on the issue of translation accuracy. In the practical part, there is information about the contents of the …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá porovnávací analýzou na základě dvou knih, a to německého originálu autora Michaela Stavariče 'Brenntage' a jeho českého překladu od Radky Denemarkové. Teoretická část je zaměřena na problematiku pojmu kreativity a na základní překladatelské teorie.Je zde i krátká kapitolka k problematice věrnosti překladu. V praktické části jsou uvedené informace k obsahu díla a pozadí …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martina Trombiková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta