Monika Hlobeňová

Master's thesis

Meranie spokojnosti zákazníkov so sociálnym obchodovaním v rámci zľavových portálov na trhu v Južnej Kórei

Customer Satisfaction Measurement with Group-Buy Social Commerce and Coupon Sites on the South Korean Market
Abstract:
Hlavným predmetom diplomovej práce je meranie spokojnosti zákazníkov so sociálne-komerčnými webovými stránkami v rámci zľavových portálov na trhu v Južnej Kórei. Cieľom práce je rovnako navrhnúť model podľa teórie Očakávanie - prijatie a tak identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú spokojnosť zákazníkov z Generácie „Y“ a ich záujem o opakovanie nákupov. Hlavné sféry zamerania výskumu v rámci diplomovej …more
Abstract:
The main subject of the thesis is measurement of the customer satisfaction with group-buy social commerce and coupon sites on the South Korean market. The aim of the thesis is to design a model in regards to Expectation - Confirmation theory and thus to identify the factors that affect the satisfaction of a Generation "Y" members and their interest in repeat purchases. The main focus of research within …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2016
  • Supervisor: Pavlína Pawlasová
  • Reader: Lukáš Kozák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Ekonomika a management / Marketing a obchod

Theses on a related topic