Bc. Kamil Daněk

Bachelor's thesis

Brownfield: definice konceptu a jeho vývoj v kontextu urbánních teorií a politik.

Brownfield: definition of the concept and its development in the context of urban theory and politics.
Abstract:
Ve své bakalářské práci se soustřeďuji na téma definice pojmu brownfield. Brownfield je termín, který je užíván po celém světě a je po každé spojován s trochu jinými místy a následně významy. Cílem mé práce je na základě analýzy české a zahraniční literatury přestavit různé přístupy k tvorbě pojmu, jeho význam a následné použití. Práci jsem rozdělil na tři části. V první části se věnuji ukotvení pojmu …more
Abstract:
In my bachelor thesis focuses on the topic definition of brownfield. Brownfield is a term that is used throughout the world and after each associated with a slightly different places and subsequently meanings. The goal of my work is based on analysis of Czech and foreign literature readjusted different approaches to the creation of the concept, its importance and subsequent use. I divided into three …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Tesař

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology