Bc. Kamil Daněk

Bachelor's thesis

Brownfield: definice konceptu a jeho vývoj v kontextu urbánních teorií a politik.

Brownfield: definition of the concept and its development in the context of urban theory and politics.
Anotácia:
Ve své bakalářské práci se soustřeďuji na téma definice pojmu brownfield. Brownfield je termín, který je užíván po celém světě a je po každé spojován s trochu jinými místy a následně významy. Cílem mé práce je na základě analýzy české a zahraniční literatury přestavit různé přístupy k tvorbě pojmu, jeho význam a následné použití. Práci jsem rozdělil na tři části. V první části se věnuji ukotvení pojmu …viac
Abstract:
In my bachelor thesis focuses on the topic definition of brownfield. Brownfield is a term that is used throughout the world and after each associated with a slightly different places and subsequently meanings. The goal of my work is based on analysis of Czech and foreign literature readjusted different approaches to the creation of the concept, its importance and subsequent use. I divided into three …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedúci: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Tesař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Sociology / Sociology

Práce na příbuzné téma