Bc. Aneta Procházková

Bakalářská práce

Společná bezpečnostní a obranná politika EU

Common Security and Defence Policy of the EU
Anotace:
Práce se zabývá charakteristikou Společné bezpečnostní a obrané politiky EU. První část je věnována vývoji a popisu struktur a institucí. Dále se zmiňuje o změnách, které proběhly přijetím Lisabonské smlouvy. V druhé části se zabývá vztahem EU a NATO a současně jsou zmíněny postoje dvou globálních velmocí (EU a NATO). Následně se práce zaměřuje na projekt Galileo, jeho využití v praxi, financování …více
Abstract:
The work deals with the characteristics common security and defense policy. The first part is devoted to a description of the structures and institutions. It also mentions about the changes that took place the Lisbon Treaty. The second part deals with the relationship between the EU and NATO, while attitudes are mentioned two global powers (EU and NATO). Subsequently, the work focuses on the Galileo …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Lenka Kinclová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS