Theses 

Ověření stability a monitoring referenční GNSS stanice – Šárka VYMĚTALÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Šárka VYMĚTALÍKOVÁ

Bakalářská práce

Ověření stability a monitoring referenční GNSS stanice

Verification and monitoring of stability of the GNSS reference station

Anotace: Bakalářská práce se zabývá monitorováním nově vzniklé GNSS referenční stanice UPOL ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci. Referenční stanice UPOL je součástí sítě permanentních stanic VESOG a je začleněna v projektu CzechGEO. V práci je ověřována stabilita souřadnic stanice a přesnost korekčních dat ve vztahu k vzdálenosti měřeného bodu od referenční stanice. Je ověřen také vliv meteorologických prvků na přesnost výsledků měření. V teoretické části jsou popsány metody relativního určování polohy a faktory, které by mohly ovlivnit přesnost výsledků měření. Je zahrnuta i rešeršní část pojednávající převážně o závěrečných pracích studentů vysokých škol, kteří se zabývali řešenou problematikou. Praktická část popisuje jednotlivé postupy, které vedly k ověření zadaných cílů. Na základě realizovaných měřických kampaní, při kterých byly využity velmi přesné geodetické přijímače a běžně používané metody relativního určování polohy (statická metoda a RTK metoda) v geodetické praxi, byly vypočítány charakteristiky přesnosti. Jednotlivé cíle bakalářské práce jsou zhodnoceny statistickými metodami.

Abstract: This bachelor thesis deals with the topic of monitoring of newly formed reference station UPOL, owned by Palacky University in Olomouc. The reference station UPOL belongs to reference stations network named VESOG and additionaly, it is integrated in CzechGEO project. Firstly, there is verified stability of station coordinates and secondly, relation between accuracy of corrections and reference station distance from the measurement point is investigated. In addiction to that, the impact of meteorological conditions on accuracy of the measurement results is verified. Theoretical goals include a detailed review of publications focusing on the main issue this thesis is dealing with and introduction to different methods of relative positioning and factors that could affect the accuracy of the measurement results as well. In practical part are presented procedures leading to verify of established goals. In thesis are calculated accuracy characteristics which are based on completed surveying campaigns using fast static and RTK-method. These methods are commonly used for geodetic purposes. Finally, particular results are statistically evaluated.

Klíčová slova: GNSS, referenční stanice, síť referenčních stanic, RTK metoda, statická metoda

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=213881 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

VYMĚTALÍKOVÁ, Šárka. Ověření stability a monitoring referenční GNSS stanice. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz