Bc. Alena Palkosková

Diplomová práce

Product placement - právní úprava a jeho místo v marketingové komunikaci

Product placement - legislation and its place in marketing communications
Anotace:
Diplomová práce na téma „Product placement - právní úprava a jeho místo v marketingové komunikaci“ se zabývá detailním zkoumáním tématu product placement. Obsahem teoretické části diplomové práce je vysvětlení termínu product placement, popis jeho historického vývoje, tuzemská i zahraniční legislativní úprava a aktuální trendy spojené s využitím tohoto nástroje marketingové komunikace. Praktická část …více
Abstract:
The Diploma thesis on "Product placement - legislation and its place in marketing communications" deals with a detailed exploration of product placement. The theoretical part of the thesis includes an explanation of product placement, a description of its historical development, domestic and international legislative frameworks and current trends of using of product placement. The practical part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dušan Hebort, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní