Bc. Jaroslav El

Diplomová práce

Modelování ekonomických dat

Modelling of economic data
Anotace:
Předmětem diplomové práce na téma "Modelování ekonomických dat" je pomocí regresní analýzy zkoumat vliv minimální mzdy na nezaměstnanost v krajích České republiky a posoudit charakter tohoto vlivu. Práce vysvětluje pojem minimální mzda, její vznik, funkce a některé ekonomické teorie, které se jí zabývají. Zvláštní pozornost je věnována popisu podoby minimální mzdy v České republice a jejího vývoje …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis "Modelling of economic data" is to analyze the effect of the minimum wage on unemployment in the regions of Czech Republic by using a regression analysis, and assess the character of the impact. The diploma thesis explains concept of minimum wage, its progress, functions and related economic theories. Special attention is given to the description of the form of minimal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miloslava Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

El, Jaroslav. Modelování ekonomických dat. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní