Bc. Veronika Nürmberger

Diplomová práce

Minimální mzda v Evropské unii

Minimum Wage in EU
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou minimální mzdy. Jsou zde vymezeny základní pojmy spojené s minimální mzdou, jako je pojem mzdy obecně nebo pojem zaručené mzdy. Menší část práce je věnována i srážkám ze mzdy, které neodmyslitelně k tématu mezd patří. Hlavním cílem však je porovnat výše minimálních mezd napříč státy EU. A to nejen porovnání jednotlivých výší minimálních mezd, ale i porovnání …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of minimum wage. We can find here the determination of basic terms associated with minimum wages, such as wages in general or the concept of guaranteed wages. A minor part of the work is also devoted to deduction from wages which are inherently part of the wage theme. The main objective is to compare the level of minimum wages across the EU. Not only the comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová
  • Oponent: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní