Lucie KAMENÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Role porodní asistentky v péči o ženu v období šestinedělí

The role of the midwife in the care of women in the postpartum period
Anotace:
Cil: Cílem bakalářské práce bylo zjistit informovanost žen porodními asistentkami v oblastech týkajících se období šestinedělí. Metodika: Pro sběr dat byla použita metoda dotazníkového šetření prostřednictvím nestandardizovaného dotazníku, který obsahoval 21 uzavřených otázek. Dotazník byl určen ženám hospitalizovaným na oddělení šestinedělí 3. den po porodu. Průzkum probíhal od listopadu 2016 do ledna …více
Abstract:
Aim: The aim of the thesis was to find out the awareness of women by midwives in areas related to postpartum period. Methodology: Data were collected by non-standardized questionnaire which included 21 closed questions. The questionnaire was distributed among women hospitalized at the department of postpartum 3rd day after birth. The survey was conducted from November 2016 to January 2017. Results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAMENÍČKOVÁ, Lucie. Role porodní asistentky v péči o ženu v období šestinedělí. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta