Kristýna Piskačová

Bakalářská práce

Role porodní asistentky v komunitním ošetřovatelství

The Role of the Midwife in Community Nursing
Anotace:
Tato případová bakalářská práce se zabývá problematikou role porodní asistentky v komunitním ošetřovatelstvím během období těhotenství. Práce je rozdělaná na tři hlavní části. První část práce je věnována základnímu vymezení komunitní péče. Zaměříme se na význam primární, sekundární a terciální prevence. V druhé části práce je definována profese porodní asistentky včetně právních předpisů, nároku na …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the midwife's role in community nursing during pregnancy. The work is divided into three main parts. The first part of the work is dedicated to the basic definition of community care. We will focus on the importance of primary, secondary and tertiary prevention. In the second part of the work, the midwifery profession is defined, including legal regulations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Jana Kocurová
  • Oponent: Bc. Táňa Kalinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistence