Bc. Patrik Vasilenko

Bakalářská práce

Vliv sentimentu na volatilitu akciového indexu

The impact of sentiment on volatility of a stock market index
Abstract:
In this bachelor thesis we study the impact of sentiment on volatility of a market stock index on the financial markets. First, is necessary to define terms volatility, market stock index and sentiment. Afterwards, we describe models for estimation volatility and method of selection data for our models. With these data we generate a models in their basic version and also version advanced with impact …více
Abstract:
V tejto bakalárskej práci študujeme vplyv sentimentu na volatilitu akciového indexu na finančných trhoch. Najprv je potrebné vymedziť pojmy volatilita, akciový index a sentiment. Následne predstavíme modely na odhad volatility a spôsob výberu dát pre naše modely. Pomocou týchto dát vytvoríme modely v základnom tvare a zároveň rozšírené o prvok sentimentu a výsledky týchto modelov porovnáme.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Martina Halousková
  • Oponent: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta