Bc. Kateřina Dolejšová

Master's thesis

Úspěšnost žáků s odkladem povinné školní docházky v oblasti rozvoje počátečního čtení a psaní

school success in developing initial reading and writing with postponed compulsory school attendance
Abstract:
Diplomová práce s názvem Úspěšnost žáků s odkladem povinné školní docházky v oblasti počátečního čtení a psaní se zabývá problematikou úspěšnosti žáků první třídy s odkladem v této klíčové oblasti. Teoretická část pojednává o dítěti na přechodu z MŠ do ZŠ, jeho zralosti a připravenosti pro zahájení školní docházky a případné možnosti odkladu. Zároveň rozebírá školní úspěšnost žáků a také prvopočáteční …more
Abstract:
The thesis “school success in developing initial reading and writing with postponed compulsory school attendance“ deals with the issue of success of pupils with postponed compulsory school attendance in the first grade in reading and writing as a key skill. In the theoretical part there are described children at nursery schools during their last year there, school maturity and readiness and the possibility …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2021
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta