Bc. Iveta Pekařová, DiS.

Bachelor's thesis

Blended Learning Activities to Meet Individual Learning Needs

Blended Learning Activities to Meet Individual Learning Needs
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednotlivých online aktivit a individuálních lekcí v tzv. blended learningu tak, aby došlo k naplnění individuálních potřeb dospělého studenta. V praktické části jsou popsána specifika dospělého studenta spolu s rysy, výhodami a nevýhodami individuálních lekcí a online výuky. Následující kapitola se týká blended learningu a jeho nástrojů. Práce dale představuje …more
Abstract:
This thesis deals with the design of blended learning activities that consists of e-learning and one-to-one lessons in order to meet individual learning needs of adult learners. In the theoretical part of the thesis the characteristics of adult learners are described and the features, advantages and disadvantages of one-to-one lessons and e-learning are presented. The following chapter refers to blended …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2014
  • Supervisor: B.A. Aaron Marc Collier
  • Reader: PhDr. Tamara Váňová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta