Bc. Markéta Kršková

Diplomová práce

Integrace výuky jazyků založené na úkolech do individuálních online lekcí (akční výzkum)

Integrating Task-Based Language Teaching into One-to-One Online Lessons (Action research)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá implementací jazykové výuky založené na úkolech do online individuální výuky jednoho učitele anglického jazyka. Teoretická část diplomové práce shrnuje principy výuky jazyků založené na konkrétních úkolech a specifika individuálních lekcí a online výuky jazyků. Praktická část práce čerpá z principu akčního výzkumu a monitoruje integraci lekcí založených na úkolech do …více
Abstract:
This diploma thesis deals with implementing task-based language teaching into online one-to-one lessons of one English language teacher. The theoretical part of the thesis summarises task-based language teaching principles, along with the specifics of one-to-one lessons and online language teaching. The practical part of the thesis draws on the principle of action research and monitors the integration …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Suchý
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta