Bc. Iveta Pekařová, DiS.

Bakalářská práce

Blended Learning Activities to Meet Individual Learning Needs

Blended Learning Activities to Meet Individual Learning Needs
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednotlivých online aktivit a individuálních lekcí v tzv. blended learningu tak, aby došlo k naplnění individuálních potřeb dospělého studenta. V praktické části jsou popsána specifika dospělého studenta spolu s rysy, výhodami a nevýhodami individuálních lekcí a online výuky. Následující kapitola se týká blended learningu a jeho nástrojů. Práce dale představuje …více
Abstract:
This thesis deals with the design of blended learning activities that consists of e-learning and one-to-one lessons in order to meet individual learning needs of adult learners. In the theoretical part of the thesis the characteristics of adult learners are described and the features, advantages and disadvantages of one-to-one lessons and e-learning are presented. The following chapter refers to blended …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: B.A. Aaron Marc Collier
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta