Matej Kolesár

Bakalářská práce

Návrh databáze pre potreby výskumníka

Návrh databáze pro potřeby výzkumníka
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databázového modelu pro potřeby výzkumnice, která spravuje data o chemických látkách, se kterými se pracuje na projektech na půdě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Na základě identifikovaných a analyzovaných požadavků jsem pomocí CASE nástroje Sybase PowerDesigner od společnosti SAP vytvořil databázový model, který je následně realizován v MySQL.Hlavním …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design of a database model for the needs of a researcher who manages data on chemical substances, that are being worked on in projects at the Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Based on the identified and analyzed requirements, I created a database model with SAP's CASE tool, Sybase PowerDesigner. Afterward, this model is implemented in MySQL. The main benefit …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom databázového modelu pre potreby výskumníčky, ktorá spravuje data o chemických látkach, s ktorými sa pracuje na projektoch na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na základe identifikovaných a analyzovaných požiadaviek som pomocou CASE nástroja Sybase PowerDesigner od spoločnosti SAP vytvoril databázový model, ktorý je následne realizovaný v MySQL …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Helena Palovská
  • Oponent: Soňa Karkošková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76839