Mgr. Kateřina Šolcová

Diplomová práce

Uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu podle Newyorské úmluvy

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award under the New York Convention
Anotace:
Tato práce se věnuje problematice uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu v režimu Newyorské úmluvy, se zaměřením na důvody pro odepření uznání a výkonu. Práce má potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že důvody pro odepření uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu obsažené v čl. V odst. 1 Úmluvy jsou posuzovány dle práva státu, kde se rozhodčí řízení konalo, a důvody pro odepření uznání a výkonu cizího …více
Abstract:
The thesis deals with recognition and enforcement of foreign arbitral award under the New York Convention, with the focus on the grounds for refusal of recognition and enforcement. In the first part of this work we define the basic terminology, such as types of arbitral awards and the classification of arbitration. The main part of this work concerns the New York Convention and its importance and effectiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo