Bc. Stanislava Zoulová

Bakalářská práce

Metody úpravy pitné vody

Methods of drinking water treatment
Anotace:
Tato bakalářská práce poskytuje přehled technologických procesů používaných k úpravě pitné vody. Hlavní zaměření je na metody fyzikální i chemické pro úpravu surové vody z různých zdrojů (podzemní, povrchová nebo mořská). Práce se zabývá také dezinfekcí a hygienickým zabezpečením pitné vody. Popsána je i situace v zásobování pitnou vodu v České republice.
Abstract:
This thesis provides an overview of technological processes of drinking water treatment. Main focus is on physical and chemical methods which are used for purification of raw water from different resources (ground, surface or sea water). Desinfection and hygiene of drinking water are also mentioned. This thesis also describes a situation of drinking water supplying in the Czech republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zoulová, Stanislava. Metody úpravy pitné vody. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická