Bc. Petr Koldinský

Bakalářská práce

Trendy ve sdílené ekonomice v ČR a jejich využití v praxi

Trends in Shared Economy in the Czech Republic and their Use in Practice
Anotace:
Bakalářská práce má za cíl posoudit rozvoj aktivit sdílené ekonomiky v České republice a působení negativních faktorů na její fungování. Práce se zprvu zabývá obecným vymezením pojmu sdílené ekonomiky, jejím historickým vývojem a představením základních myšlenek. Následně se zaměřuje na legislativní problematiku spojenou s vlastním provozováním sdílené služby a hodnotí střety zájmových skupin. Ve druhé …více
Abstract:
The bachelor thesis aims to assess the development of activities of the shared economy in the Czech Republic and the effect of negative factors on its functioning. The thesis at first deals with the general definition of the shared economy concept, its historical development and the introduction of core ideas. Subsequently, it focuses on legislative issues related to the actual operation of the shared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance