Bc. Josef Brym

Bakalářská práce

Uživatelské testování platforem podporující sdílenou ekonomiku

User testing of platforms supporting the sharing economy
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje sdílené ekonomice, zvláště pak uživatelskému testování vybraných platforem. V první části, která je teoretická jsou vysvětleny základní pojmy jež se sdílení týkají. Dále jsou identifikovány zúčastněné strany a popsány neméně důležité technologie. Závěrečná kapitola je věnována vybraným společnostem z oboru gastronomie, přepravy osob a crowdfundingu. Praktická část v úvodu …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the sharing economy, especially user testing of selected platforms. The first part, which is theoretical, explains the basic concepts that are related to sharing. Furthermore, stakeholders and no less important technologies are identified. The final chapter is devoted to selected companies in the field of gastronomy, passenger transport and crowdfunding. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jana Marková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.