Bc. Alina Sabitova

Bakalářská práce

Knowledge management as an agent of culture change

Knowledge management as an agent of culture change
Anotace:
Vzestup znalostí, inovací a nových technologií při vytváření strategické konkurenční výhody a hodnoty, význam znalosti v řízení organizací, vedly k řadě koncept řízení znalostí v centru strategických koncepcí a politik organizace. Provádění a provádění efektivní řízení znalostí vyžaduje placení velkou pozornost na základy, nebo mnoho klíčových faktorů, které mají roli katalyzátoru a učinit z něj silný …více
Abstract:
The rise of knowledge, innovation and new technologies in creating strategic competitive advantages and value the importance of knowledge in the management of organizations, have led to place the concept of knowledge management in the center of the strategic concepts and policies of organizations. Performing and executing effective knowledge management requires paying a deep attention to basics or …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Helena Pleskotová
  • Oponent: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance