Bc. Daniel ŠLAJS

Diplomová práce

Místní a krajské referendum

Local and regional referendum
Anotace:
Téma této diplomové práce je místní a krajské referendum. Účelem této práce je přiblížit místní a krajské referendum jakožto právní nástroje, které umožňují ovlivnění určitého stavu věci od té nejnižší úrovně, tedy od lidu. První část práce přiblíží zejména základní právní principy a fungování místního a krajského referenda. V této teoretické části také přiblíží možnosti soudní ochrany. Jako názorný …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is a local and regional referendum. The purpose of this work is to approach the local and regional referendum as legal instruments that allow to influence a certain state of affairs from the lowest level, ie from the people. The first part of the thesis introduces the basic legal principles and functioning of local and regional referendums. In this theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLAJS, Daniel. Místní a krajské referendum. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/