Miroslav Morcinek

Diplomová práce

Monitorování lokální distribuční sítě podniku a provedení analýzy naměřených dat

Monitoring of local network and analyses of measured data
Anotace:
Tato diplomová práce se ve své teoretické části zabývá rozborem jednotlivých vybraných parametrů sítě dle normy ČSN EN 50160. Praktická část diplomové práce se zabývá vyhodnocením naměřených dat v měnírně USM XXI v areálu vozovny Dopravního podniku Ostrava v Ostravě - Porubě, na základě stížností na časté výpadky počítačové techniky.
Abstract:
This thesis in theoretical part deals with analysis of selected network parameters according to EN 50160. The practical part of the thesis deals with the evaluation of the measured data in the substation USM XX1 the depot's premises in Ostrava Transport Company Ostrva Poruba, based on complaints about failures of computer technology.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Václav Kolář
  • Oponent: Tadeusz Sikora

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava