Bc. Patrik Šara

Diplomová práce

Elektromagnetická kompatibilita bezpečnostních prvků strojních zařízení

The Electromagnetic Compatibility of the Safety Elements of Machinery
Anotace:
Úvodní část diplomové práce popisuje základní problematiku elektromagnetické kompatibility a následně vymezuje legislativní a technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu bezpečnostních prvků strojních zařízení. Praktická část zahrnuje analýzu současné praxe v ověřování parametrů elektromagnetické kompatibility u strojních zařízení. Stěžejní výstup práce představují návrhy plánů měření a …více
Abstract:
The introductory part of the thesis describes the basic problems of electromagnetic compatibility and subsequently defines the legislative and technical requirements for electromagnetic compatibility of safety elements of machinery. The practical part includes an analysis of current practice in the verification of parameters of electromagnetic compatibility in machinery. The main output of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šara, Patrik. Elektromagnetická kompatibilita bezpečnostních prvků strojních zařízení . Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management