Bc. Veronika Smíšková

Bakalářská práce

Exercise

Exercise
Anotace:
Anotace Bakalářská práce Exercises je tvořena cyklem akrylových maleb na plátnech, papírech a sololitových deskách. Výstupem praktické části je dvacet digitálních fotografií. Předložený textový dokument, primárně slouží jako doprovodná část, k vytvořeným obrazům, ve kterých se zabývám díly vybraných umělců ze současného umění, u kterých analyzuji jejich tvorbu. Ve své práci se inspiruji zejména českým …více
Abstract:
Abstrakt The Exercises Bachelor’s thesis consists of cycle of acrylic paintings on canvases, papers and particle board panels. The output of the work will be composed of twenty digital photographs. The enclosed text document works primarily as a contributory part for the created paintings. In the text document I deal with works of selected artists from contemporary art, and I also analyze their work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Kamenický
  • Oponent: Mgr. Petr Kunčík, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání