Tomáš Pazdera

Bakalářská práce

Hooligans - násilí na fotbalových stadionech

Hooligans - violence at football stadiums
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem fotbalového chuligánství, zejména v konkrétních projevech fanoušků při klubu SK Slavia Praha. Zachycuje chuligánství jako fenomén, který je v České republice stále více na vzestupu. Snaží se popsat úlohu fotbalového fandění a násilí na stadionech jako projev specifické subkultury. Součástí této práce je praktická část, kde bylo provedeno výzkumné šetření metodou …více
Abstract:
This thesis deals with the phenomenon of football hooliganism, especially in the specific manifestations of fans at SK Slavia Praha. It captures hooliganism as a phenomenon, which is increasingly present in the Czech Republic. It tries to describe the role of cheering on football stadiums and violence as a manifestation of a specific subculture. The thesis includes also a practical part, where my research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pazdera, Tomáš. Hooligans - násilí na fotbalových stadionech. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Komunitní studia

Práce na příbuzné téma