Marek BEDNARZ

Bakalářská práce

Die Ultras in Deutschland und in Tschechien: Fußball-Fankultur oder Lebenseinstellung?

Ultras in Germany and in the Czech Republic: Football Fan Culture or Life Approach?
Abstract:
My Bachelor thesis consists of three parts - the theoretical, the methodological and the practical. At the beginning the central terms "spectator", "fan", "hooligan" and "ultras" are characterised. This thesis aims to compare and evaluate actual culture of the football fans in Germany and the Czech Republic to regarding their behaviour and the beliefs. The methods employed for the research are observation …více
Abstract:
Má bakalářská práce je rozdělena do tří částí - teoretické, metodologické a praktické. Na začátku jsou charakterizovány centrální pojmy, které jsou v této práci používány. Tyto pojmy jsou: "divák", "fanoušek", "chuligán" a "ultras." Tato práce si klade za cíl popsat, porovnat a vyhodnotit aktuální kulturu fotbalových fanoušků v České republice a Německu se zřetelem na jejich chování a postoje. Použité …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEDNARZ, Marek. Die Ultras in Deutschland und in Tschechien: Fußball-Fankultur oder Lebenseinstellung?. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta