Theses 

Speciální vzdělávací potřeby žáka s epilepsií v základní škole – Mgr. Zuzana Vašulková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Zuzana Vašulková

Bakalářská práce

Speciální vzdělávací potřeby žáka s epilepsií v základní škole

Special educational needs of an epileptical pupil at the primary school

Anotace: Bakalářská práce se věnuje problematice vzdělávání žáků s epilepsií v základní škole. Teoretická část shrnuje poznatky o epilepsii jak z oblasti zdravotnické, tak z oblasti pedagogické. Zabývá se charakteristikou onemocnění, specifikami péče o žáky s epilepsií a jejím dopadem na proces edukace. V praktické části je prezentován kvalitativní výzkum zaměřený na speciální vzdělávací potřeby žáků s diagnózou epilepsie.

Abstract: The Bachelor Thesis addresses educational needs of epileptic pupils at primary schools. The theoretical part sums up the findings on epilepsy from both the medical and pedagogical spheres. It deals with the illness characteristics, specifications of care of epileptic pupils and its impact on the educational process. The practical part presents a qualitative research focused on the special educational needs of pupils diagnosed with epilepsy.

Klíčová slova: Epilepsie, speciální vzdělávací potřeby, problematika edukace, speciálně pedagogická podpora, školní prostředí, rodinná výchova.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:30, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz