Mgr. Zuzana Vašulková

Bakalářská práce

Speciální vzdělávací potřeby žáka s epilepsií v základní škole

Special educational needs of an epileptical pupil at the primary school
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice vzdělávání žáků s epilepsií v základní škole. Teoretická část shrnuje poznatky o epilepsii jak z oblasti zdravotnické, tak z oblasti pedagogické. Zabývá se charakteristikou onemocnění, specifikami péče o žáky s epilepsií a jejím dopadem na proces edukace. V praktické části je prezentován kvalitativní výzkum zaměřený na speciální vzdělávací potřeby žáků s diagnózou …více
Abstract:
The Bachelor Thesis addresses educational needs of epileptic pupils at primary schools. The theoretical part sums up the findings on epilepsy from both the medical and pedagogical spheres. It deals with the illness characteristics, specifications of care of epileptic pupils and its impact on the educational process. The practical part presents a qualitative research focused on the special educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta