Anastasiya Palenko

Bakalářská práce

Azylová politika v České republice

Asylum Policy in the Czech Republic
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na azylovou politiku v rámci České republiky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy azylové a migrační politiky a její vývoj. Současně je uvedena vízová politika, azylová zařízení v ČR a legislativní rámec. Praktická část se zabývá metodologií a cílem šetření bakalářské práce.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on asylum policy within the Czech Republic. The thesis consists of the theoretical and practical part. The theoretical part defines the basic concepts of asylum and migration policy and its development. At the same time visa policy, asylum facilities in Czech Republic and legislative framework of asylum. The practical part deals with the methodology and aim of the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: RSDr. Petr Rožňák, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS