David KOBLIHA

Bakalářská práce

Character of Roman towns in England

Character of Roman towns in England
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe character of Roman towns in England. The thesis focuses on dividing towns based on their legal status and on the description of buildings specific for Roman towns and also on the development of towns during the era of Roman rule. The Romans were founding towns as a Romanization tool on newly conquered territories. In contrast to Celtic settlements they …více
Abstract:
Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat charakter římských měst v Anglii. Práce se zaměřuje na rozdělení měst po jejich legální stránce, na popis budov specifických pro římská města a vývoj, kterým města prošla během období římské vlády. Římané zakládali města jako nástroj romanizace na nově dobytých územích. Oproti předchozím Keltským osídlením města disponovala budovami komunální a městské povahy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Filip

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOBLIHA, David. Character of Roman towns in England. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma