Bc. Anna Demchuk

Master's thesis

Západní populární kultura a rozpad Sovětského svazu

Western popular culture and the collaps of Soviet Union
Anotácia:
Předložená práce se věnuje tématu dosud neprozkoumanému v českém vědeckém prostředí, a sice dopadu západní populární kultury na rozpad Sovětského svazu. Mezinárodní aspekt tohoto procesu je analyzován pomocí konceptu kulturní diplomacie; větší část práce se následovně věnuje analýze diskursu západní kultury v sovětské společnosti v 80. letech a chronologickému procesu rozpadu sovětských kulturních …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the western popular culture impact on the collapse of Soviet Union. With the concept of cultural diplomacy it analysing international extent of the process. The main part of the thesis analyses the discourse of western culture in soviet society and interprets its impact on the transformation of soviet cultural identity. The outcome of the thesis is statement that this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedúci: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií