Bc. Anna Demchuk

Master's thesis

Západní populární kultura a rozpad Sovětského svazu

Western popular culture and the collaps of Soviet Union
Abstract:
Předložená práce se věnuje tématu dosud neprozkoumanému v českém vědeckém prostředí, a sice dopadu západní populární kultury na rozpad Sovětského svazu. Mezinárodní aspekt tohoto procesu je analyzován pomocí konceptu kulturní diplomacie; větší část práce se následovně věnuje analýze diskursu západní kultury v sovětské společnosti v 80. letech a chronologickému procesu rozpadu sovětských kulturních …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the western popular culture impact on the collapse of Soviet Union. With the concept of cultural diplomacy it analysing international extent of the process. The main part of the thesis analyses the discourse of western culture in soviet society and interprets its impact on the transformation of soviet cultural identity. The outcome of the thesis is statement that this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií