Miroslava Ambrózyová

Master's thesis

Nové parlamentné politické strany na Slovensku po voľbách v roku 2010 a 2012

New political parties in Slovakia after the parliamentary election in year 2010 and 2012
Abstract:
Stranícky systém Slovenska v nedávnej minulosti osviežili svojim výskytom nové politické strany, ktoré na istú dobu výrazne ovplyvnili poltickú scénu. Cieľom mojej práce bolo zistiť, v čom tkvel úspech nových politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu vo voľbách do NR SR v júni 2010 a v predčasných voľbách do NR SR v marci 2012. Na dosiahnutie tohto cieľa preto skúmam okolnosti vzniku, volebný …more
Abstract:
The Slovak political party system was shaken by new political parties, that emerged just recently and strongly influenced the political scene. The aim of the paper was to find out, what was the key of success of the the new political parties, which made it to the parliament in the parliamentary elections in June 2010 and in march 2012. In order to reach this goal I research the circumstances which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 9. 2012
  • Supervisor: Karel Müller
  • Reader: Daša Smetanková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33938