Bc. Hana Hasalíková

Diplomová práce

Genderové stereotypy v rodinné výchově z pohledu středoškoláků

Gender stereotypes in family education from the perspective of high school student
Anotace:
Diplomová práce se týká tématu genderových stereotypů v rodinné výchově z pohledu středoškoláků. Teoretická část práce si klade za cíl vysvětlit čtenáři problematiku genderových stereotypů v rodině, ale v malé míře také ve škole, která na ně navazuje. Věnuji se v ní definování pojmů gender, genderových stereotypů a výchovy. Dále se zabývám rodinou a tím, jak působí odlišně na chlapce a dívky, odlišnými …více
Abstract:
This thesis speaks about the topic of gender stereotypes in education from the point of view of a family with children in high school. The focus of the theoretical part is to explain the issue of gender stereotypes in the family, and, in a small part, also in the school, which is providing their education. This chapter explains the notions of gender, gender stereotypes and education. The following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Alena Schauerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika