Mgr. Danuše Strnadová

Bakalářská práce

Obnovitelné zdroje energie v Moravském krasu

Renewable sources of energy in the Moravian karst
Anotace:
Práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie v Moravském krasu. Skládá se ze tří částí – teoretické, analytické a aplikační. Teoretická část je založena na studiu odborné literatury a popisuje přírodní podmínky a energetický potenciál studovaného území. Analytická část je postavena zejména na přímých rozhovorech při terénním průzkumu, zabývá se dosud realizovanými i plánovanými projekty na využívání …více
Abstract:
This work deals with renewable sources of energy in the Moravian karst. It consists of three parts – theoretical, analytical and application. The theoretical part is based on the study of special literature and it describes natural conditions and energy potential of the studied area. The analytical part is based on direct interviews at field survey, it deals with already realized and planned projects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
  • Oponent: RNDr. Vladimír Herber, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta