Bc. Petr Mikulec

Bakalářská práce

Podnikatelský záměr neziskové organizace pro realizaci projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a trvale udržitelného rozvoje

The business plan non-profit organizations to implement projects in renewable energy and sustainable development
Anotace:
Práce analyzuje legislativní prostředí a pravidla pro vznik neziskových organizací a zdroje vhodné k jejich financování. Cílem práce je založení občanského sdružení Energie pro všechny, které se bude zabývat realizací projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a trvale udržitelného rozvoje. V teoretické části je shrnuta problematika založení neziskových organizací a jejich financování. V praktické …více
Abstract:
The essay analyzes the legislative environment and rules for the creation of nonprofit organisations and resources appropriate to their funding. The objective of this paper is to establish a civic association "Energy for All" which will address the implementation of projects in the area of renewable energy and sustainable development. The theoretical part summarizes particularly the matters of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Bohumil Pexídr
  • Oponent: JUDr. Ing. Michaela Greplová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting