Mgr. Markéta VAŇOURKOVÁ

Bakalářská práce

Landscape and nature in the poetry of English romantics: W. Wordsworth, G. G. Byron, J. Keats

Landscape and nature in the poetry of English romantics: W. Wordsworth, G. G. Byron, J. Keats
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je odhalit a následně porovnat přírodní principy v poezii britských romantiků Williama Wordswortha, Lorda Byrona a Johna Keatse. Obdiv a hluboký cit k přírodě byl pro romantismus charakteristický a tato práce se pokouší popsat hlavní rozdíly ve vnímání přírody u tří uvedených básníků. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, které reprezentují jednotliví autoři. V každé …více
Abstract:
The purpose of this undergraduate thesis is to reveal the principles of romantic poetry concerned with landscape and nature in the poetry of the chosen authors. It is focused on poetry comparison of 3 English Romantic poets: W. Wordsworth, G. G. Byron and J. Keats. The thesis analyses the authors' poetry with regard to landscape and nature in order to find differences and similarities in their metaphors …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Justin John Quinn

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŇOURKOVÁ, Markéta. Landscape and nature in the poetry of English romantics: W. Wordsworth, G. G. Byron, J. Keats. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma