Mgr. Daniela Kubíčková

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující interpersonální konflikt v organizaci

Factors influencing interpersonal conflict in the organization
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá faktory, které ovlivňují vznik interpersonálního konfliktu v organizaci. Nejprve je zpracována teoretická typologie konfliktů a jsou identifikovány možné testované faktory. V dalších částech jsou pak analyzovány možné faktory interpersonálních konfliktů na základě dotazníkového šetření provedeného ve vybrané organizaci. Na závěr jsou z analyzovaných dat vyvozena doporučení …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on factors influencing interpersonal conflict in the organization. First, the theoretical typology of conflicts and possible tested factor are identified. In the following sections, possible factors of interpersonal conflicts are analyzed, based on questionnaire survey conducted in a selected organization. Finally, recommendations are settled to prevent interpersonal conflict …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček
  • Oponent: Mag. Dr. Eva Born

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management