Jan Stehlík

Bakalářská práce

Jednotná sazba DPH – ekonomické a sociální dopady

Single VAT rate - economical and social impacts
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat dopad jednotné sazby DPH zejména na výdaje domácností. Výzkumný problém této práce je formulován ve formě otázek: Sníží zavedení jednotné sazby DPH výdaje domácností? Jaké odvětví by postihlo nejvíce? O kolik by ovlivnila jednotná sazba státní příjmy? Před analytickou částí je potřeba konkrétně definovat sazbu DPH, ukázat její vývoj v České republice a objasnit …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the impact of the uniform VAT rate mainly on household expenses. The research problém of this work is formulated in the form of questions: Will the introduction of a uniform VAT rate reduce household spending? Which industry would hit the most? How much would the single rate affect the state revenue? Before the analytical part, i tis necessary to define …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Stanislav Klazar
  • Oponent: Eliška Čejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77914