Bc. Otto Navrátil

Diplomová práce

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Accidents at work and occupational diseases
Anotace:
Diplomová práce „Pracovní úrazy a nemoci z povolání “ pojednává o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních úrazů a nemocí z povolání. Práce podává pokud možno ucelený přehled problematiky vzniku škody a odpovědnosti za ni včetně škody na zdraví zaměstnance při výkonu jeho pracovní činnosti a v souvislosti s ní včetně odpovědnosti zaměstnavatele za takovou škodu a rozsahu a způsobu …více
Abstract:
The thesis "Accidents at work and occupational diseases" deals with the issue of occupational safety and health, occupational accidents and occupational diseases. Work is served if possible, a comprehensive overview of the problem of damage and responsibility for it, including damage to the health of the employee in the performance of his work and in connection with it, including employer liability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta